קטלוג ספרים

בית/קטלוג ספרים
 • בספר זה עוקב החוקר רוברט ליברלס אחר פרק מרתק, שלא נודע עד כה, בהיסטוריה הכלכלית והתרבותית של אירופה המערבית בראשית התקופה המודרנית. בהסתמך על מקורות ארכיוניים שהתגלו בעשור האחרון הוא חושף את המאבקים שניטשו בקהילות היהודיות בגרמניה במאות ה-17 וה-18 סביב הקפה וצריכתו. המחבר סוקר את התרחבותה של חדירת המוצר החדש לאירופה במאות השנים הללו ומנתח באמצעותה את התמורות שהתחוללו בחברה האירופית בכללותה ובחברה היהודית בפרט. תוך שהוא בוחן את הדרכים המגוונות של השימוש בקפה בתקופה ההיא ואת חשיבותו המסחרית לשכבות חברתיות שונות, הוא עומד גם על הבדלי מגדר ומעמד חברתי וכלכלי ועל פסיקות הרבנים בנושא זה. ליברלס מראה כיצד סיגלו  להם גם היהודים האורתודוקסים את המסחר במוצר החדש ואת צריכתו לשם העשרת חייהם הכלכליים והחברתיים, תוך כדי מאבקיהם של השלטונות להצר את צעדיהם ולמנוע את השתלבותם בחברה הכללית. פרופ' רוברט ליברלס, 2012-1944, נימנה עד פרישתו עם הסגל הבכיר במחלקה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 • מבצע!
 • החיפוש אחר העם העברי: תנ"ך ונאורות בגרמניה מציג נקודת מבט לא צפויה על היחס לעם ישראל התנכ"י בתרבות הגרמנית הנוצרית בעידן הנאורות, ועל המשמעויות שהוענקו במאה ה-18 להיסטוריה העברית הקדומה. דמותו של עם ישראל הקדום שימשה מודל ללאומיות הגרמנית בשלביה המוקדמים, ומשוררים, הוגים ומלומדים גרמנים אימצו את המודל העברי כמופת פואטי, תרבותי ופוליטי.

  הדימוי של עם ישראל המקראי , כפי שהוא מוכר לנו כיום, התעצב בגרמניה דווקא, במחצית השנייה של המאה ה-18. תיאולוגים ומלומדים גרמנים חקרו את "הברית הישנה" ודנו באופן היסטורי ואתנוגרפי בעם העברי הקדום. הפרשנות האלגורית, שהייתה מקובלת עד תקופה זו, הוחלפה בהתייחסות לטקסט התנכ"י כאל תעודה היסטורית, המתארת הוויה אקזוטית מרוחקת.

  החיפוש אחר העם העברי חושף מתח בין שתי מגמות מתנגשות בתוך מסגרת הלאומיות הנוצרית הגרמנית: האחת ששאפה לטיהור התרבות הגרמנית והנוצרית, מהשפעת התנ"ך, והאחרת שביקשה לשוב לברית הישנה, ולשאוב לגיטימציה לקיום הנוצרי-לאומי מרעיון הבחירה התנכ"י.

  סדרת גשרים - מחקרים בתולדות יהודי מרכז אירופה - היא סדרה של חיבורים מונוגרפיים על תולדות יהודי מרכז אירופה. ספרי הסדרה, פרטי עטם של חוקרים צעירים וותיקים כאחד, יציגו לקהל הקוראים העברי מחקרים חדשים או מחקרים קלסיים הנוגעים לחיי החברה, הדת והתרבות של היהודים דוברי הגרמנית בעידן המודרני. הסדרה רואה אור מטעם מכון ליאו בק ירושלים לחקר יהודי גרמניה ומרכז אירופה, ומרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי.

   
 • מבצע!
 • מבצע!
 • תיאור חידושים בחקר יהודי גרמניה ומרכז אירופה 21 תשע"ט 2019 תוכן העניינים דבר העורך אלישבע באומגרטן: מבוא:לקראת חקר חיי יום באשכנז בימי הביניים. איל לוינסון: "שמגדלין בלורית ולובשין בגדי פרשין": בחורים יהודים באשכנז בימי הביניים בין גבריות רבנית וגבריות אבירית. נטע בודנר:  ואריאלה להמן - "שיראה האדם את עצמו אחרי הטבילה כאילו נברא באותה השעה": על טבילת גברים, כלים וכלל הציבור במקוואות בגרמניה בימי הביניים. עידו נוי: הכתר של מרת צמח בת ר' אהרון: תפיסות של מלכות, מעמד ובתולין בקרב כלות אשכנזיות בימה"ב. צפריר ברזילי: חקירת יהודי סאבוי בשל האשמות בהרעלת בארות: עיון מחודש. ביקורות ספרים אביה דורון : בין תפקוד לתפקיד כלכלי: מקומם של יהודי אנגליה בכלכלת הממלכה בימי הביניים. נורית דרמר:  חיי יומיום, אליטה ומה שבינהם: לחקר חיי יומיום יהודיים בימי הביניים. מירי פנטון: זהות ותרבות יהודית: בין אשכנז וספרד. עדי נמיה-כהן: לא רק משחק ילדים. אטל קלאורה: הגיעו לפרק? חיי היומיום של נשים עירות בחברת הגניזה הקהירית. חידושים בבליוגרפיים 2019 English Abstracts