Edit
נועה דיין

בקשות תמיכה לפרסומים

ועדת הפרסומים של מכון ליאו בק ירושלים מתכנסת פעמיים בשנה ודנה בבקשות למענקי פרסום.

מענקי הפרסום ניתנים לספרים אקדמיים בשפה העברית, העוסקים בהיסטוריה ובתרבות של היהדות דוברת הגרמנית.
ניתן להגיש מועמדות לקבלת מענקי פרסום עד ה- 1 באפריל ועד ה- 1 בספטמבר בכל שנה, תשובות תנתנה עד סוף אפריל או סוף אוקטובר בהתאמה.
על הבקשות המוגשות לכלול את המסמכים הבאים:
קורות חיים של מגיש.ת הבקשה
תקציר המחקר באורך של 3-5 עמודים
תקציב פרסום המחקר
הסכם עם מו"ל – עדיפות
מכתב מלווה לבקשה הכולל מקורות מימון נוספים באם ישנם

את המסמכים יש לשלוח לגב' רעיה מיכאלי בדואר האלקטרוני:
leobaeck@leobaeck.org
ולקבל אישור על הגשת הבקשה

בברכה,
ועדת פרסומים מכון ליאו בק ירושלים

0
  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות ריקחזרה לחנות

  חיפוש באתר

  כניסת משתמשים

  קמפיין חירום אוקטובר 2023!

  תרומתך בשלמותה תועבר כדי להקל על הצרכים החיוניים של נפגעי טרור בישראל