מלגות ופרסים

מכון ליאו בק ירושלים מזמין חוקרות וחוקרים מצטיינים בשלבי הדוקטורט ופוסט-דוקטורט שעבודותיהם.ן עוסקות בנושאי הליבה של המכון, קרי בהיסטוריה, בתרבות, בספרות, ובתחומי ידע נוספים של היהדות הדוברת גרמנית. אנחנו מזמינים אתכן.ם להגיש בקשות למענקים תחת שלוש קטגוריות:
1. מענקי מחקר לפוסט-דוקטורט
תמיכה זו היא בשיעור 10,000 ש"ח.
בהגשת הבקשה לתמיכה זו יש למלא את טופס הבקשה למענק ולצרף את המסמכים הבאים:
– מכתב מלווה המציג את נושא המחקר החדש ומנמק את הגשת הבקשה למכון ליאו בק ירושלים
– קורות חיים ובהם פירוט ההשכלה, הישגי מחקר, מענקים (בציון שם המוסד והשנה), פרסים קודמים וידיעת שפות.
– עותק (גרסה דיגיטלית) של עבודת הדוקטורט
– שתי המלצות (ישלחו ישירות למכון לאו בק)

2. מענקי מחקר לדוקטורט
תמיכה זו תעמוד על כ- 5,000 ש"ח
בהגשת הבקשה לתמיכה זו יש למלא את טופס הבקשה למענק ולצרף את המסמכים הבאים:
– מכתב מלווה המציג את נושא המחקר ומנמק את הגשת הבקשה למכון ליאו בק ירושלים
– קורות חיים ובהם פירוט ההשכלה, הישגי מחקר, מענקים (בציון שם המוסד והשנה), פרסים קודמים וידיעת שפות.
– הצעת מחקר מאושרת (כולל ביבליוגרפייה)
– שתי המלצות (ובהן המלצה אחת מאת מנחה/ת העבודה, ישלחו ישירות למכון)

3. פרס לעבודת דוקטורט מצטיינת
פרס זה יוענק לבעל/ת תואר דוקטור (עד 3 שנים מקבלת התואר) ויעמוד על כ- 5000 ש"ח
בהגשת הבקשה לתמיכה זו יש למלא את טופס הבקשה לפרס ולצרף את המסמכים הבאים:
– מכתב מלווה המציג את נושא המחקר ומנמק את הגשת הבקשה למכון ליאו בק ירושלים
– קורות חיים ובהם פירוט ההשכלה, הישגי מחקר, מענקים (בציון שם המוסד והשנה), פרסים קודמים וידיעת שפות.
– עותק (גרסה דיגיטלית) של עבודת הדוקטורט
– שתי המלצות (ובהן המלצה אחת מאת מנחה/ת העבודה, ישלחו ישירות למכון)

מועד אחרון להגשת הבקשות: 1 ביולי 2024

???? ?????? 9.6.22

אסנת שרון-פינטו

הנובלה הפופולרית ביידיש ישנה במאה ה-18: חשיבה מחודשת על תאוריה של תרגום ופולקלור

עידו הררי Ido Harari

עידו הררי

המרה לאחרות: הדיאלקטיקה של ההתבדלות בתוך אירופה המודרנית ומתוכה

Yehudit dori deston יהודית דורי דסטון

יהודית דורי-דסטון

גבריאל בך ועשיית הדין בנאצים במדינת ישראל

Ilana Wartenberg אילנה ורטנברג

אילנה ורטנברג

שורשים מתמטיים לתנועת ההשכלה

David Leitner Cohen דוד לייטנר כהן

דוד לייטנר כהן

נתיב אחר למודרנה יהודית: תגובות והשפעות יהודיות לאידיאליזם גרמני ותפיסות אנטי-ליברליות במאה העשרים

עדי מולד Adi Molad

עדי מולד

קרקס העולם: פואטיקת הקרקס במודרניזם הגרמני והעברי

אביתר ורמן Evyatar Varman

אביתר ורמן

על עיצובה של חברה דתית: ה'לז הראוי' במשנתו ובחייו של מרטין בובר

ירון ניסנהולץ Yaron Nisenholz

ירון ניסנהולץ

ספרות המנהג האשכנזית בעת החדשה המוקדמת

Ofer Idels-CL

עופר אידלס

ספורט, ציונות ויהדות גרמניה

גלעד שנהב

גלעד שנהב

תהום ומשיח: גרשום שלום ושאלת השפה

עומר אחיטוב

עומר אחיטוב

מנחם אולדנדורף והיווצרותה של הדיאספורה האשכנזית באיטליה בראשית העת החדשה המוקדמת

גיא פז (1)

גיא פז

החזון המוצנע של ארנסט מולר על האיחוד בין נצרות אירופית, יהדות אזוטרית, אנתרופוסופיה וציונות

יאיר יעקב (1)

יאיר יעקב, אוניברסיטת בן-גוריון

מחשבת העבר בראי אמונת המקרא: הפילוסופיה של ההיסטוריה בכתביו של חוקר המקרא יחזקאל קויפמן

מיכל פלס אלמגור

מיכל פלס אלמגור

"כותבים על הסף: בית ושפה בספרות עברית וגרמנית-יהודית במאה העשרים" עסקה בפנטזיות של שייכות ותשוקה של סופרים עבריים אל המרחב הדובר-גרמנית, המתנסחות דווקא למול הגירתה של העברית לישראל והיווצרותה כשפה המצויה בין ציונות לדיאספוריות.

נעמה יגר (1)

נעמה יגר פלוס

ראשיתה של התנועה לתיקונים בדת וחקר היווצרותם של הזרמים הדתיים ביהדות גרמניה של המאה ה-19.

עידית צ'יקורל, אוניברסיטה ת"א

Salomon Maimon's Theory of Invention

חנה שחם-רוזבי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

דמותו של אליהו הנביא בעולמם של יהודי אשכנז בימי הביניים. הצעה למחקר המשך: אליהו הנביא במוצאי שבת באשכנז בימי הביניים

עמית לוי, האוניברסיטה העברית

המזרח החדש: מזרחנות יהודית-גרמנית בפלשתינה/ישראל

מירי פנטון, האוניברסיטה העברית

חיי היומיום, זהות ויחסים קהילתיים השוואה בין קהילות ארגון ובין קהילות שום, 1100-1347

עירית חן, האוניברססיטה העברית

משלחת הקניות בקלן בין ישראל לגרמניה, 1953-1965

* המלגות באדיבות לשכת דוד ילין-בני ברית 

נילס אגרץ, האוניברסיטה העברית:
Converted Through God's Grace – Becoming like the other: Johan Kemper

אהובה ליברלס, האוניברסיטה העברית:
Being a Convert in Late Medieval Ashkenaz

עופר מרגלית, אוניברסיטת תל-אביב:
איחוי הפירוד בין האדם לממשות האתיקה, עיונים בכתבי האנס יונס ויוסף שכטר

מירב ראובני, האוניברסיטה העברית:
פולמוסים של העברית בעיתונות היהודית התלת-לשונית (עברית, יידיש, גרמנית) במרכז ובמזרח אירופה 1914-1856

ד"ר גלעד שרביט, האוניברססיטה העברית:
The Negation of Time: Messianism and Repetition in Modern Jewish Thought

* המלגות באדיבות לשכת דוד ילין-בני ברית 

ד"ר צפריר ברזילי, אניברסיטת קולומביה:
Well-Poisoning Accusations in Medieval Europ: 1250-1500

ד"ר סיגל דוידי, אוניברסיטת תל-אביב:
נשים אדריכליות בארץ ישראל המנדטורית ויצירת מודרניזם חברתי

ד"ר יונתן כהנא, אוניברסיטת Aarhus בדנמרק:
Gnosticism, Hans Jonas, and (the) Beyond: Mythology, Metaphysics and Bioethics in the age of Climate Change

ד"ר אנה נוביקוב, האוניברסיטה העברית:
בין פולין לגרמניה. מאבק הזהויות במזרח שלזיה עילית בין שתי מלחמות העולם.

שי דקל שחורי, אוניברסיטת בן-גוריון:
לחיות ולכתוב בגלות לשונית: סופרים יהודים במרחב דובר הגרמנית ובחירותיהם הלשוניות בשליש הראשון של המאה ה-20.

שי ניסן, האוניברסיטה העברית:
חיי יומיום ותרבות "גבוהה" בנהריה 1948-1935.

* המלגות באדיבות לשכת דוד ילין-בני ברית 

ענבל גור בן יצחק, אוניברסיטת בר-אילן:
ספר מלאכים לרבי יהודה החסיד, מהדורה מדעית ועיון במסורת הסוד של ראשית הכתיבה האיזוטרית של חסידי אשכנז.

דינה ברדיצ'בסקי, האוניברסיטה העברית:
גבולות – המניפסט שלא נכתב במטרופולין של וינה, 1918

עיינה הלפרין, האוניברסיטה העברית:
עובדות סוציאליות חלוצות בתקופת היישוב העברי: השפעותיהן של המסורת היהודית-גרמנית והציונות על התפתחות המקצוע בישראל.

טוביה סינגר, האוניברסיטה העברית:
לאומיות, רגיונליזם וקוסמולוגיה, מיעוטים וזרים בסיפורי עם גרמניים במאה ה-19.

רחל פירסט, האוניברסיטה העברית:
אוחזות במשפט: פעילותן של נשים בבתי הדין של אשכנז בימי הביניים.

אור שרף, האוניברסיטה הפתוחה:
תרגום ומחשבה – מקרא וגאולה בהגותו של פרנץ רוזנצווייג.

* המלגות באדיבות לשכת דוד ילין-בני ברית 

עידו בסוק:
היבטים בחינוך של נוער יהודי בפולין בין מלחמות העולם לאור אוטוביוגרפיות של בני נוער יהודים מאוסף ייווא.

אביטל דוידוביץ' אשד:
"ומה אתבונן על בתולה?" מושג הבתולים בתרבות היהודית-אשכנזית במרחב הנוצרי בימי הביניים.

עירית יונגרמן:
1958-1933.

עידו נוי:
תכשיטי חתונה ומתנות אהבה אשכנזיים בימי הביניים.

עדי ערמון: 
ממואר לאמריקה – התפתחות ההוראה הפוליטית של ליאו שטראוס.

דוד רוטמן:
המופלא בסיפור העברי בימי הביניים.

טלי גור:
לימודי יהדות במערב-גרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה.

עידו הררי:
המרה לאחרות – הדיאלקטיקה של ההיבדלות בתוך ומתוך אירופה המודרנית.

עידית צ'יקורל:
תורת ההמצאה של שלמה מימון.

אירית קצור:
פני יאנוס של הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות, תורת ההכרה ופילוסופיית התרבות של קסיר.

אילת קמינצקי: קיבלה מלגה מטעם לשכת דוד ילין של בני ברית ירושלים:
סדר עבודת ישראל – שיטתו הלשונית של ר' יצחק זליגמן בער בההדרת סידור התפילה.

מניה הרמן: זכתה במלגה מטעם לשכת דוד ילין של בני ברית ירושלים:
תפיסת" האותנטיות והתנועה הציונית המוקדמת בגרמניה עד 1914.

אסף זיידרמן:
על מושג ה"מעשה" בהגותו הדיאלוגית של מרטין בובר, והשלכותיה של תיאוריה דיאלוגית של הפעולה על הפילוסופיה בת זמננו ומדעי היהדות.

יאן קינה:
המשורר סמי גרונמן ועבודתו הדרמטית במסגרת של התיאטרון העברי הצעיר ותקופת הפלסטינית/הישראלית.

אורי גנני: זכה במלגה לתלמידי התואר השלישי ע"ש פרופ' יעקב כ"ץ
מוזיקה ואידיאולוגיה במודרניזם הגרמני-יהודי, 1900-1945

נגה וולף:
לאתגר את המיתוס – ניתוח השוואתי לתיאוריה של אוריאל טל על האנטישמיות.

יניב קדמן:
חייו ופועלו של מוריץ (מוזס) לצארוס – 1824 – 1903.

קוטנר ענת:
בנשף בערב יום" – הלילה במוצאי ימי הביניים באשכנז.

ד"ר נועם זדוף: " זכה בפרס ע"ש פרופ' יעקב כ"ץ לדוקטורט
מברלין לירושלים ובחזרה: גרשם שלום בין ישראל לגרמניה.

ד"ר מעוז כהנא
מפראג לפרשבורג: כתיבה הלכתית בעולם משתנה מה'נודע ביהודה' אל ה'חת"ם סופר' 1730-1839.

אביטל דווידוביץ אשד"  זכתה במלגה ע"ש ד"ר מ. גרינוולד לתואר שלישי
ומה אתבונן על בתולה – מושג הבתולים בתרבות היהודית במרחב הנוצרי בימי הביניים.

חנן חריף
פאן שמיות, פאן אסייתיות ותחיית המזרח בשיח הציונות האירופית.

אור שרף
Thinking in Translation: Scripture in the Thought of Franz Rosenzweig

דורית יוסף: זכתה במלגה בשיתוף עם קרן בודנהיימר:
חוויית ההגירה ועיצוב הזיכרון של נשים שעלו ממרכז אירופה בשנות השלושים על סמך יומנים, זיכרונות ומכתבים.

גל אנגלהרד:
תיירות מורשת כעבודת זיכרון – ביקוריהם המאורגנים של יהודים יוצאי גרמניה וצאצאיהם בערי הולדתם – 2007-2008.

טלי ברנר:
ילדים וילדוּת בחברה האשכנזית בראשית העת החדשה.

אילונה שטיימן:
כתבי היד העבריים המאוירים מאוספו של הרטמן שדל.

נתן שיפריס:
שלמה יהודה רפפורט (שי"ר), 1867-1790: תורה, השכלה וחכמת ישראל, וראשיתה של הלאומיות היהודית המודרנית.

עדה גבל:זכתה במלגה בשיתוף עם קרן בודנהיימר
תנועת פעולי אגודת ישראל מיסודה ועד מלחמת העולם השנייה.

אורי גנני:
גיבורות, זמרות וצופות: פוליטיקה ודמיון בעולמם האופראי של ריכארד שטראוס והוגו פון הופמנסטל, 1933-1909.

רוני הירש-רצ'קובסקי:
העיר והעיר שכנגד: אינטלקטואלים גרמנים כותבים על פריז 1933-1900.

מאיה ז"ק:
חדר מגורים – פרויקט אמנותי מחקרי דוקומנטרי.

עדו ליטמנוביץ:
הקשר בין אנשים וחפצים לפי גיאורג זימל וולטר בנימין.

נורית פגי:
משינוי אידאי לשינוי פואטי – אתיקה, פוליטיקה ופואטיקה ביצירות של מקס ברוד.

דניאל קזין:
הפליטים היהודים מגרמניה הנאצית כסוכני שינוי בקהילה היהודית בסקוטלנד.

ד"ר נמרוד זינגר: זכה במלגת פוסט-דוקטורט
"בעל השם והרופא": רפואה בחיי היומיום בקרב יהודי גרמניה.

ד"ר אסף ידידיה:
אלטרנטיבות אורתודוקסיות ל"מדע היהדות" – אורתודוקסיה ומחקר מדעי היהדות 1873 – 1938.

מאיה פנחס: זכתה במלגה בשיתוף עם קרן בודנהיימר
מפעלו המחקרי של ד"ר שמעון ברנפל (1940-1860).

יונתן צ'רקי: קבל מלגה בשיתוף עם מוסד יד ושם
השואה כפרספקטיבה מוסרית – משנתו ההיסטוריוגרפית שלאוריאל טל.

0
  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות ריקחזרה לחנות

  חיפוש באתר

  כניסת משתמשים

  נועה דיין