קול קורא להשתתפות בקבוצת מחקר – יהודים, חינוך ובנין לאום: מבט על המרחב הדובר גרמנית בעת החדשה המאוחרת

העת החדשה הביאה עימה הבטחות לחינוך חדש. העיסוק הפילוסופי בדרכי ההכרה של המוח האנושי, התבססותה של הפסיכולוגיה וחקר התפתחות הנפש כמדע, השתרשותו של רעיון השוויון האזרחי והתפתחותה של מדינת הלאום – כל אלה תבעו מחשבה על דרכי ההתנהגות של ילדים רכים בשנים כמו גם של בני נוער, והולידו אידיאולוגיות ובהתאם גם פרקטיקות שונות ליישומן. החינוך, כשיח וכפרקטיקה, היה לאחד מסימניה של המודרנה, היסטורית ומהותית. רוח זו לא פסחה על העולם היהודי והשינויים שתבעה הצמיחו יוזמות פנים קהילתיות ועל-קהילתיות לשינוי פני החינוך המסורתי. בתוך תהליכים אלו ניתן לכוון זרקור אל המרחב הדובר גרמנית, אשר במהלך מאתיים וחמישים השנים האחרונות היה למרכז של פיתוח רעיונות פדגוגיים, שיטות הוראה, ומיסוד מערכת חינוך אזרחית, והשפעתו ניכרת הרבה מעבר לגבולותיו הגיאוגרפיים.

קבוצת המחקר תעסוק בחשיבות של המרחב הדובר גרמנית להיסטוריה של החינוך בכלל, ולחינוך היהודי והישראלי בפרט, תוך דגש על בחינת אספקטים טרנס-לאומיים, היסטוריה מקומית, מעברי ידע וסוכניו, התבססות פרופסיות, יצירת רשתות מקצועיות ואחרות וקשרי השחקנים בהן, ומתוך מודעות למתודולוגיה של היסטוריות שזורות (Entanngled Histories) התופסת מקום מרכזי כיום בתת הדיסציפלינה של ההיסטוריה של החינוך. המבט והניתוח שמציעות ההיסטוריות השזורות מבקשים להתעלות מעל המסגרת הלאומית שהכתיבה את כתיבת ההיסטוריה במשך עשורים ארוכים, תוך מודעות לכל ההקשרים של תהליכי בניית לאומים ומלמדים על ההיברידיות של היווצרות המוסדות הלאומיים עצמם.

אנו מזמינים חוקרות וחוקרים כמו גם תלמידות מחקר אשר עוסקות במרחב הדובר גרמנית, בעולם היהודי או בישראל מראשית העת החדשה ועד היום, ותחומי המחקר שלהן משיקים לסוגיות של חינוך, השכלה גבוהה, מעברי ידע, פדגוגיה ובנין לאום, תהליכי התמסדות ושינוי במערכות חינוך אזרחיות, להגיש מועמודות להשתתפות בקבוצה.
מפגשי הקבוצה ישמשו לדיונים מתודולוגיים, לשיתוף במחקר של המשתתפות ולהזמנת דוברות אורחות, זאת מתוך רצון להעמיק בקרב הקבילה המחקרית דוברת עברית אם העיסוק בהיסטוריה דל החינוך וקשירת המרחב הדובר גרמנית אליה וכן גם בכוונה ליצור פרסום משותף בעת סיומם של המפגשים.
הקבוצה תיפגש אחת לחודש, ובסך הכל תשע פגישות, באמצעות "זום", בימי רביעי בשעה 9:30 בבוקר, החל מה-25 בנובמבר 2020
סטודנטים לתואר שני ושלישי שישתתפו בקבוצה יקבלו מלגה סמלית ממכון ליאו בק על השתתפותם השוטפת במפגשים.

המעוניינים\נות מתבקשים לשלוח את תיאור מחקרם וביוגרפיה קצרה, באורך של עד שני עמודים, לכתובת המייל של המכון:
leobaeck@leobaeck.org
ראשת הקבוצה: ד"ר מרים סמט

0
  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות ריקחזרה לחנות

  חיפוש באתר

  כניסת משתמשים

  נועה דיין