מולדת חדשה : עליית יהודי מרכז אירופה וקליטתם 1948-1933

יואב גלבר

55.00

Out of stock

עליית יהודי גרמניה ומרכז אירופה לארץ ישראל, בשנים הקריטיות מאז עליית היטלר לשלטון ועד לפרוץ מלחמת העולם השנייה, לא זו בלבד שהביאה להצלתם מציפורני הנאצים, אלא שאף תרמה רבות להתגבשותה החברתית והפוליטית של המדינה שבדרך ולבניינו של המשק היהודי בארץ.

ספר זה, פרי מחקר מקיף ומעמיק, בא לבחון את פרשת העלייה ממרכז אירופה וקליטתה בארץ ישראל על פי מקומה בהיסטוריה החברתית, הכלכלית והמדינית של היישוב היהודי בארץ ישראל, ומתוך זיקה לאירועים המרכזיים של ההיסטוריה היהודית ערב השואה

זהו סיפורם של משפחות ושל יחידים שנעקרו משורשיהם ההיסטוריים והתרבותיים והצטרפו לניסוי מדיני חברתי חדש, בלתי נודע ובלתי צפוי, בנסיבות המיוחדות של העם היהודי באותם ימים של ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי. תרומתם ליישוב של עולי גרמניה, אוסטריה וצ’כוסלובקיה בתחומי חיים שונים לא פסקה עם הקמת המדינה. השתלבותם בענפי המשק, במנגנוני המדינה ומוסדותיה, באקדמיה, במקצועות החופשיים ובתחומי היצירה התרבותית והאמנותית – הייתה מנוף להתפתחותם של כל אלה.

בקליטתה המוצלחת של העלייה הייקית במולדת החדשה, למרות כל הקשיים, יש משום עדות מרשימה להצלחתו של המפעל הציוני.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyBack to Bookshop

    Search the website...