פרעות נובמבר 1938, מבחן ליהודי גרמניה

חיים זליגמן (עורך)

40.00

Availability: 1 in stock

הזיכרון הקולקטיבי של העם היהודי אינו יכול להשתחרר מהמאורעות של נובמבר 1938 בגרמניה. לכן, בדרך של תיעוד בעל פה, של עשרות ואולי מאות מאמרים וספרים, הנציחו רבים כל כך, כל אחד על פי חווייתו, את נובמבר 1938. – והנה, כבר מלאו 50 שנה והלבבות נדרכו מחדש. נערכה התכנסות אשר בה הביאו חוקרים ומרצים הן מחוויותיהם האישיות בימים ההם והן ממחקריהם בתחום זה. אנו מביאים בפני הקוראים את ההרצאות שנישאו בכנס זה ומקווים שגם חוברת זו תשמש הן לעיון והן כחומר לימודי בנושא השואה, על כל שלביה, נושא שישולב לנצח בתולדות העם.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyBack to Bookshop

    Search the website...

    Skip to content