Gender and Sexuality in Ashkenaz in the Middle Ages

Eyal Levinson

55.00

Availability: 26 in stock

כיצד נראו חיי היום-יום של צעירים וצעירות באשכנז בימי הביניים? איך השפיעו היחסים החברתיים בין הצעירים לבין שכניהם הנוצרים על זהותם היהודית והמגדרית? באיזה אופן נתפסה הגבריות בעיני הצעירים היהודים, ומה בין תפיסת הגבריות הרבנית לערכי הגבריות האבירית של אירופה?

ויגדלו הנערים: מגדר ומיניות באשכנז בימי הביניים מספר את סיפורם של צעירים וצעירות ביהדות אשכנז במאות ה-11­­–ה-15. הספר מספק הצצה מרתקת ואינטימית אל תרבות הנעורים היהודית ואל יחסי הגומלין המגדריים שבהם נטלו חלק הצעירים בבתי המשתה ובבתי המחולות, בחצרות בתי הכנסת, בבתים פרטיים וברחובות הערים של צפון-מערב אירופה. ויגדלו הנערים פותח צוהר לחברה יהודית המעצבת את זהותה היהודית והמגדרית המורכבת בתוך המרחב של תרבות הרוב הנוצרית.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyBack to Bookshop

    Search the website...