The Making of the Jewish Middle Class: Women, Family, and Identity in Imperial Germany

Marion Kaplan

80.00

Availability: 60 in stock

מגדר, מעמד ומשפחה מצרף יחד היסטוריה גרמנית, היסטוריה של נשים והיסטוריה יהודית. תהליכי התיעוש והעיור שעברו על החברה הגרמנית וההצלחות של המעמד הבינוני היהודי שינו את תפקידי האישה, ומנשיאה בעול של עבודות הבית וסיוע בניהול העסק היא הפכה בעיקר לאם ולסוכנת תרבות. במשק הבית ובחיק המשפחה התרחשה ההתברגנות הבולטת ביותר: גיבוש של חיי בית, שעוצבה בידי הנשים והייתה מרוחקת מעולם העסקים הגברי. חלקו הראשון של הספר עוסק בהיבטים שונים של חיי המשפחה והבית של היהודים: בחירת בני זוג, גידול הילדים וחינוכם, והתהוותה של “יהדות ביתית” המשלבת מסורות משפחתיות יהודיות וערכי יסוד בורגניים גרמניים. חלקו השני של הספר עוסק במאבקיהן של נשים יהודיות גרמניות להשתלב במרחב הציבורי – בתחומי האקדמיה, שוק העבודה וארגוני הנשים.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyBack to Bookshop

    Search the website...