קבוצת מחקר

הסטוריה סביבתית של יהודי אירופה

על הקבוצה

הסטוריה סביבתית של יהודי אירופה

ההסטוריה הסביבתית או חקר קשרי הגומלין בין בני האדם לטבע לאורך זמן, עלתה כתחום-משנה מחקרי במהלך שנות ה-80, ומאז התנהלה בזיקה למסגרות תיאורטיות אחרות ולתחומי משנה אחרים של הדיסציפלינה ההסטורית. במהלך העשורים האחרונים, חקרו ההסטוריונים של הסביבה את התפיסות והפרקטיקות האנושיות בנוגע לסביבה הטבעית בהיבטיהן המדיניים, החברתיים, המגדריים, הדתיים והכלכליים. למרבה הצער, ההסטוריה היהודית טרם זכתה לתשומת לב ראויה בהקשר זה.

ההסטוריוגרפיה של יהודי אירופה, שנענתה בעשורים האחרונים לתפנית המרחבית במדעי הרוח, עסקה עד כה בעיקר בהיבטים שונים של חייהם העירוניים של היהודים, אם כי בלי לבחון באופן ספציפי את ההיבטים הסביבתיים של החיים בערים. בנוסף לכך, הזיקה היהודית לטבע נבחנה עד כה בעיקר ביחס לתנועות נוער ציוניות ולהכשרות שבאירופה. מחקרים על הציונות גם ניתחו דימויים ופרקטיקות הקשורים לנוף ולטבע באירופה כמו גם בישראל/פלסטין. יחד עם זאת, הם לא התדיינו באופן שיטתי עם הספרות הביקורתית/ תיאורטית על ההסטוריה הסביבתית ונושאיה המרכזיים.

בקבוצת המחקר שלנו, אנו מתכוונים להגדיר את תפקיד ההסטוריה היהודית והציונית במסגרת תולדות הסביבה ולבחון באילו מובנים נבדל מקרה בוחן זה מאחרים או דומה להם. בתוך כך אנו מתכוונים גם להדגיש את ההיבטים העל-לאומיים, הגלובליים וההשוואתיים בהסטוריה היהודית. בנוסך, לצד היבטים של תרבות הסביבה, נבקש גם להדגיש כמה מההיבטים החומריים בהסטוריה הסביבתית היהודית, תוך בחינת גישות ועמדות כלפי גורמים טבעיים מסוימים כמו אוויר, אקלים, מים, אדמה, חי וצומח.

החל מאוקטובר 2021, מקיימת קבוצת המחקר מפגשים חודשיים מקוונים, בהם אנו דנים במחקרים עדכניים בהסטוריה סביבתית יהודית (בגרמניה), כמו גם בכתיבה המתפתחת של המשתתפים. במקום להתמקד במצגות פורמליות, אנו מקווים ליצור דיאלוג אמיתי בין השותפים בנושאים הסטוריוגרפיים הקשורים לתולדות היהודים והסביבה. כל מפגש יוקדש לחקירה הסטוריוגרפית שונה, ובכל מפגש יובילו שניים-שלושה משתתפים דיון בנושא מסוים וישתפו את שאר הקבוצה בממצאים, ידע ונסיון נצבר.

מוזמנים להצטרף אלינו חוקרים המעוניינים בהסטוריה של הסביבה, בתולדות המדע, בהסטוריה אינטלקטואלית, בהסטוריה תרבותית וחברתית כמו גם בהסטוריה יהודית בכלל (מהעת העתיקה ועד החדשה). את הקבוצה מנחים ד"ר נטע כהן מאוקספורד וד"ר דומיניק היניגר מהמבורג. אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה:

ד"ר כהן – netta.cohen@chch.ox.ac.uk

ד"ר היניגר – dominik.huenniger@uni-hamburg.de

קרא יותר
ראשי הקבוצה
דומיניק הואניגר

דומיניק הואניגר עוסק בהיסטוריה של הסביבה, הרפואה והטבע וכן על ההיסטוריה של אוניברסיטאות במאה ה-18 הארוכה עם התמקדות מיוחדת באוספים ובתרבות החומרית של מדע וידע. כיום מבוסס במרכז למחקר מתקדם "Imaginaria of Force" באוניברסיטת המבורג, הוא מכין מונוגרפיה על ההיסטוריה של האנטומולוגיה בין השנים 1680-1820. הוא הצטרף למרכז מהליכטנברג-קולג, מכון גטינגן ללימודים מתקדמים, שם היה המנהל המנהל מאז 2012. הוא עמית באגודת Linnean של לונדון, חוקר שותף ב- Hunterian, University of Glasgow and Zoological מוזיאון בהמבורג. הוא עורך שותף של הסדרה "הופעת ההיסטוריה של הטבע" (ENH) וחבר בוועדה המייעצת של Nuncius – Journal of the Material and Visual History of Science, שניהם בהוצאת בריל. כמייסד שותף של קולקטיב המחקר של Collection Ecologies, הוא משתמש בהיבטים של היסטוריה סביבתית ומדעי הרוח וגישות דה-קולוניאליות כדי לחקור את הנסיבות והסביבות שבהן נמצאו ויוצרו אורגניזמים וחפצים עבור אוספים. בהקשר של קבוצת המחקר של ההיסטוריה הסביבה היהודית האירופית הוא יבחן כיצד חוקרים יהודים, כמו עמנואל לו, זיגפריד ליכטנשטדטר, שמעון ורחל בודנהיימר ואחרים, (בנו מחדש) את המורשת הטבעית או הסביבתית היהודית באמצעות אקולוגיות היסטוריות של יהדות וספרות יהודית ותרבות חומרית.

קרא יותר
נטע כהן

נטע כהן היא עמיתת מחקר זוטרה ב-Christ Church College, Oxford. היא השלימה את לימודי הדוקטורט שלה ב-2019 במרכז לתולדות המדע, הרפואה והטכנולוגיה באוקספורד. עבודת הדוקטורט שלה עסקה במדעי האקלים היהודיים בא"י במחצית הראשונה של המאה ה-20. פרויקט המחקר הנוכחי לש כהן מתמקד בקשר בין דאגה לאיכות הסביבה ומיליטריזם בישראל, משנות ה-60 ועד לימינו. ב-2018, היא היתה מייסדת-שותפה של רשת אוקספורד להסטוריה סביבתית, שמחברת בין חוקרים העוסקים בתולדות הסביבה באוניברסיטה. במהלך לימודי הדוקטורט שלה, היא קיבלה מספר מלגות, כולל מלגת קרן פירס, מלגת ליאו בק, המלגה למחקרים מתקדמים של המרכז להסטוריה יהודית בניו יורק, וכן התקבלה כעמיתת מחקר במרכז טאוב ללימודים יהודיים ב-NYU. מאז 2020, היא גם חברה במערכת הסדנא להסטוריה חברתית בעיתון "הארץ".

קרא יותר
משתתפי הקבוצה
Dr. Atar David
דוד אטר

דוד אטר הוא תלמיד דוקטורט במחלקה להסטוריה באוניברסיטת אוסטין, טקסס. מחקרו מתמקד בהסטוריה החברתית, הכלכלית והסביבתית של המזרח התיכון המודרני, בדגש מיוחד על מדיניות בנושא חקלאות וסחורות חקלאיות, הפקת ידע, ושימור מזון. כיום הוא חוקר את תפוצת הסחורות החקלאיות ורשתותיהן התרבותיות באגן המזרחי של הים התיכון ומעבר לו בתקופה שבין המלחמות. ביחד עם ריימונד הייסר (Hyser), הוא ייסד את "הסדנא להסטוריה חומרית" – סדנא דו-שבועית ללימודים מתקדמים העוסקת בתרבות החומרית.

LEENA EILITTÄ
לינה איליטה

לינה איליטה (Eilittä) היא דוצנטית לספרות השוואתית באוניברסיטת הלסינקי, המתמקדת בחקר הספרות של יהודי גרמניה. עבודת הדוקטורט שלה באוניברסיטת אוקספורד עסקה בשאלת הזהות בסיפורי קפקא, ונשאה את הכותרת "גישות לזהות אישית בסיפורים הקצרים של קפקא: פרויד, דרווין וקירקגור" (1999). באחרונה היא חקרה את השירה של הרמן ברוך בארכיון מרבאך בגרמניה. פרויקט המחקר העכשווי שלה מתמקד בסופרים מודרניסטיים בווינה, על קשריהם לספרות עולם, לפילוסופיה יונגיאנית ולאקולוגיה. ב-2021, היא היתה שותפה בארגון סימפוזיון על מודרניזם וינאי באוניברסיטה לאמנות של הלסינקי. מאמרה "גלוקליזם: לוקלי וגלובלי במותו של גיאורג לריכרד בר-הופמן" עומד להתפרסם באסופה From the Enlightenment to Modernism: Three Centuries of German Literature. Essays for Ritchie Robertson  (Legend 2022).

Mona Bieling
מוֹנה ביילינג

מוֹנה ביילינג (Bieling) היא תלמידת דוקטורט ועוזרת הוראה בהסטוריה בינלאומית במכון המתקדם ללימודים בינלאומיים ולימודי פיתוח, ז'נבה (IHEID). עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בסוגים שונים של שינויי נוף בארץ תחת שלטון המנדט. היא חוקרת כיצד השפיעו שינויים אלה על יחסי הכוחות בין בריטניה כמעצמה קולוניאלית לבין התנועה הציונית. מונה עבדה כעוזרת מחקר במסגרת "מיתוס ההומוגניות: הגנה על מיעוטים והיטמעות במערב אירופה, 1919-1939" – פרויקט בן שלוש שנים במימון האגודה השווייצית הלאומית למדעים. היא מחזיקה בתואר ראשון בלימודי שפה ותרבות מאוניברסיטת אוטרכט ובתואר שני בהסטוריה בינלאומית מה-IHEID. היא למדה סמסטרים באוניברסיטה האמריקאית בקהיר ובאוניברסיטת חיפה.

Tzafrir Barzilay
צפריר ברזילי

צפריר ברזילי הוא עמית בתר-דוקטורט במרכז חיפה לתולדות הים התיכון. הוא מתעניין בהתפתחות התפיסות המשותפות ליהודים ונוצרים, ובשינויים שחלו בהן במהלך ימי הביניים, במיוחד סביב נושא המים. ב-2016, הוא קיבל תואר דוקטור מאוניברסיטת קולומביה. הוא מחבר הספר בארות מורעלות: האשמות, רדיפות ומיעוטים באירופה של ימי-הביניים, 1321-1422 (University of Pennsylvania Press, 2021). כיום, ברזילי חוקר אמונות ופרקטיקות של הדיוטות בנושא המים בחיי היהודים והנוצרים באירופה בשנים 1050-1450, תוך התמקדות במתחים בין המשמעויות השונות שייחסו נוצרים ויהודים למים בהקשר של מגוון שימושיהם המעשיים והפולחניים. הוא גם חוקר את התפקיד שמילאו נהרות בעיצוב תולדות היהודים באירופה של ימי-הביניים.

Efrat Gilad
אפרת גלעד

אפרת גלעד היא חוקרת בתר-דוקטורט במכון ללימודים יהודיים באוניברסיטת ברן. היא עוסקת בחקר יהודים, אקולוגיה וקיימות והקורסים שלה בוחנים את תולדות היהודים והסביבה. פרויקט המחקר הנוכחי שלה בוחן משקים ואקולוגיות של בעלי חיים בין אירופה, פלשתינה וישראל. באופן כללי יותר, עוסקים מחקריה בהסטוריה החברתית והתרבותית של המזון, הצריכה והחקלאות, ובמיוחד בהסטוריות המשולבות של מזון ובעלי חיים בסביבות קולוניאליות עירוניות וקולוניאליות-התיישבותיות. אפרת השלימה את לימודי הדוקטורט שלה בהסטוריה בינלאומית ב-IHEID, ז'נבה, שם מומן פרויקט המחקר שלה על ידי האגודה הלאומית למדעים של שוויץ,  עם מענק Doc.CH. כעת היא עובדת על כתיבת ספר בשם Meat in the Heat, על תודות ייצור הבשר וצריכתו בתקופת המנדט בארץ.  

Maya Duany
מאיה דוּאני

מאיה דוּאני היא הסטוריונית של הסביבה ומרצה במכללת תל חי. היא קיבלה תואר דוקטור מאוניברסיטת חיפה ב-2010. תחום העניין העיקרי שלה הוא החיבורים בין תפיסות סביבתיות והסטוריה יהודית וציונית. ב-2020 היא הוציא את הספר  האגם הנעלם – החולה כסמל להשתנות היחס לסביבה במדינת ישראל (ירושלים: יד יצחק בן צבי). היא אחת מפעילות הפורום הישראלי לתולדות הסביבה, המסונף לחברה האירופית להסטוריה סביבתית (ESEH). באחרונה, היא קיבלה מענק מקרן גשר לקולנוע רב-תרבותי, במטרה להפיק סרט תיעודי המבוסס על מחקריה על ביצת החולה.

Franziska Weinmann
פרנציסקה ויינמן

פרנציסקה ויינמן (Weinmann) היא תלמידת דוקטורט במרכז ללימודי ישראל באוניברסיטת לודוויג מקסימיליאן במינכן. בעבודת הדוקטורט שלה, "עמדות ים-תיכוניות: נקודות ראות יהודיות על אדמה וים", היא בוחנת את התמורה ההסטורית ואת ההשפעה של תפיסות מרחביות יהודיות ביחס לנמל תל אביב בשנים 1936-1967. היא מתעניינת בעיקר בהסטוריה יהודית מודרנית, בתיאוריה מרחבית, בהסטוריוגרפיה ים-תיכונית ובתרבות האזור. לפרנציסקה תואר שני בלימודי אירופה מאוניברסיטת לייפציג ומהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר ראשון בלימודי תרבות ואסתטיקה יישומית מאוניברסיטת הילדסהיים.

Elle L Picture
אֶלֶה לארסון

אֶלֶה לארסון (Larsson) היא הסטוריונית של המדע, המתמחה בתולדות ידיעת הטבע ובתולדות בעלי החיים. היא השלימה את עבודת הדוקטורט שלה על "איסוף, אצירה והבנייה של ידע זואולוגי: מפעלו הזואולוגי של וולטר רוטשילד, 1878 לערך-1937", בקינג'ס קולג' לונדון באפריל 2020. מאז הצטרפה אלה לבית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת וסטמינסטר. תחומי המחקר בהם היא מתמקדת כיום כוללים רשתות ידיעת טבע, תולדות גני החיות, והחזקת בעלי חיים אקזוטיים. באחרונה היא פרסמה את מאמר הראשון – "'מופקדים נפקדים'": התמודדות  עם מוות בגני החברה הזואולוגית של לונדון" – ב-Archives of Natural History (אפריל 2021). אלה גם מקדישה מזמנה לתפקידיה כמזכירה לענייני מדיה חברתית, תקשורת וקידום מכירות במועצת החברה לתולדות ידיעת הטבע וכמייסדת-שותפה של הקבוצה הבינלאומית לתולדות בעלי  החיים.

Tobias Mörike
טוֹבּיאס מריקה

טוֹבּיאס מריקה (Mörike) הוא אוצר וחוקר. הוא מתעניין בהסטוריות הסביבתיות של מערב אסיה דרך הזווית של אוספים. בעבודת הדוקטורט שלו, הוא חקר נרטיבים מרחביים וסביבתיים של מפות ודגימות מדעיות של האגודה הגרמנית לחקר ארץ ישראל, ובחן בעין ביקורתית את הטמעת התפיסות הנוצריות-אימפריאליות בציונות המוקדמת. בין יתר הנושאים, הוא מתעניין בתולדות משלחות מדעיות לא"י ובמחקרים ציוניים מוקדמים על החקלאות הפלסטינית.

 

Maria Piekarska
מריה פייקרסקה

מריה פייקרסקה (Piekarska) היא תלמידת דוקטורט בתכנית "טבע-תרבות" הבינתחומית בפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת ורשה. תחומי העניין שלה נוגעים לממדים המרחביים, הסביבתיים והחומריים של זכרון, במיוחד למפגש בין פרקטיקות גיבוש זהות בסביבות טבעיות ומפגשים אפשריים בין מדעי הרוח הסביבתיים וחקר הזכרון. מתוך גישה חומרית-סמיוטית, עבודת הדוקטורט שלה במחקרי תרבות עסקה בהתפתחות תרבות הזכרון היהודית-ישראלית במרחבים מיוערים, בה המשיגה את היער הישראלי כאסמבלז' אורגני-הנצחתי. מחוץ לעוללם האקדמי, מריה פעילה במגזר השלישי בתחום הזכרון היהודי-פולני. במסגרת קבוצת המחקר, היא תעקוב אחר התלכדויות של טבע וזכרון בהקשר היהודי-פולני, ובמיוחד בגישות יהודיות כלפי ממלכת הטבע בפולין של ראשית המאה ה-20.

Tetiana Perga
טטיאנה פרגה

טטיאנה פרגה (Perga) קיבלה תואר דוקטור בהסטוריה מהאוניברסיטה הלאומי ע"ש טאראס שבצ'נקו (אוניברסיטת קייב). מאז 1993, היא עובדת באקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה. בשנים 1993-2013, במכון לכלכלה עולמית ויחסים בינלאומיים, ומ-2014 עד היו במכון להסטוריה עולמית. כיום היא חוקרת בכירה, היא חיברה 140 מאמרים, היתה מחברת-שותפה של שבעה ספרים, וכן חיברה בעצמה שני ספרים שהתמקדו בהיבטים שונים של הסטוריה סביבתית. היא ראש הנציגות האוקראינית בחברה האירופית להסטוריה סביבתית (ESEH); ראש המערכת של כתב העת האוקראיני הסטוריה ופוליטיקה אמריקאית; חברת מערכת בכתב העת האוקראיני "מחקרים בתולדות אירופה"; חברת מערכת בכתב  העת האוקראיני  "ענייני חוץ"; ומומחית מטעם המשרד לחינוך ומדעים. ב-2021, קיבל פרויקט המחקר שלה "אסטרטגיות הישרדות של יהודים באזור קייב בשנות ה-30" מימון מהמרכז להנצחת השואה בבאבי יאר.

Jonathan Schorsch
יונתן שורש

יונתן שורש (Schorsch) מחזיק בקתדרה להסטוריה דתית ואינטלקטואלית של היהודים באוניברסיטת פוטסדם. פרסומיו הרלוונטיים האחרונים הם: "חזרת השבט: יהודים, תרבות-נגד ואמריקאים ילידים", Common Knowledge 27.1 (January 2021): 40-85; "שמן זית, משיחה ואקולוגיה", Ritual Dynamics in Judaism and Christianity, ed. Claudia Bergmann and Benedikt Kranemann (Leiden:  Brill, 2019); תנועת המזון, תרבות ודת: סיפור על חזירים, נוצרים, יהודים ופוליטיקה (New York: Palgrave, 2018). "החיפוש אחר אל אקולוגי", אהיה אשר אהיה, עורכים: Martin S. Cohen, Saul Berman and David Birnbaum (New York: New Paradigm, 2019); "שבת בעידן האנתרופוקני,  One World – Many Faiths: Religious Contributions to Justice, Peace and the Integrity of Creation, Berliner Reihe für Mission, Ökumene und Dialog (Berlin: Wichern, 2019). ב-2016 הוא הקים "סאמר סקול לאקטיביזם יהודי" בברלין. ב-2019, הוא ייסד את "פרויקט השבת הירוקה".

בשיתוף פעולה עם
0
  0
  סל הקניות שלך
  סל הקניות ריקחזרה לחנות

  חיפוש באתר

  כניסת משתמשים

  נועה דיין